DETEKTYWISTYKA POLITYCZNA I GOSPODARCZA

 

DETEKTYWISTYKA POLITYCZNA I GOSPODARCZA.

Oferta kierowana jest do osób publicznych, osób prywatnych, organizacji partyjnych, stowarzyszeń, sympatyków politycznych, komitetów wyborczych jak i przedsiębiorców.

DETEKTYWISTYKA POLITYCZNA – Wywiad Polityczny

Czynności detektywistyczno-wywiadowcze  ukierunkowane na  pozyskiwanie informacji na temat partii politycznych , organizacji, oraz stronnictw o charakterze politycznym i lobbingowym.  Opracowywanie na podstawie pozyskanych danych analiz i prognoz politycznych

W szczególności:

– Sprawdzenie i inwigilacja osób które pełnią wysokie stanowiska w strukturach władzy, organizacjach partyjnych, stowarzyszeniach, oraz tych osób, które są z nimi powiązane.

– Sprawdzenie jak i ustalenie głoszonych poglądów przez osoby pozostające w strukturach partyjnych jak i na stanowiskach urzędowych,

– Ustalenie rzeczywistej linii programowej,

– Ustalenie powiazań kapitałowo – osobowych,

– Ustalenie struktur i kadr organizacji,

– Ustalenie życiorysów członków, pracowników, sympatyków – w materii zawodowej jak i osobistej,

– Praktyczne aspekty prowadzonej działalności politycznej,

– Ustalenia nietypowe.

DETEKTYWISTYKA GOSPODARCZA – Wywiad Gospodarczy.

Czynności detektywistyczno-wywiadowcze zmierzające do pozyskania informacji, ze źródeł jawnych jak i niejawnych dotyczących podmiotów gospodarczych, kontrahentów,  oraz powiązanych z nimi osób.

W szczególności:

– Ustalenia dotyczące stanu majątkowego, w tym wierzytelności, oraz zobowiązania,

– Potencjał gospodarczy,

– Praktyczne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej,

– Ustalenia dotyczące wizerunku medialnego,

– Ustalenia historii działalności gospodarczej,

– Weryfikacja danych personalnych, oraz kwalifikacji zatrudnianych osób,

– Ustalenia nietypowe.

A ponadto  dzięki odpowiednio dobranym metodą śledczym  dowiesz się:

– co Twoi pracownicy robią w firmie, gdy pracują po godzinach?

– czy kontaktują się z bezpośrednią konkurencją?

– czy pojazdy firmowe są wykorzystywane bez Twojej zgody?

– gdzie i jak dochodzi do kradzieży firmowej własności?

– kto i w jaki sposób sprzedaje najbardziej poufne informacje?

– czy pracownicy wykradają dane Twoich kluczowych klientów, by rozpocząć własny biznes?

Na życzenie klientów zapewniamy nagłośnienie sprawy w mediach (TV, RADIO, PRASA, MEDIA SPOŁECZNOCIOWE) zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy o charakterze politycznym, lub kryminalnym. Biuro detektywistyczne  nie ujawni  informacji bez wyraźnego  polecenia ze strony naszego klienta.

Jak działamy?

Usługę detektywistyczną wykonamy dyskretnie, bo tylko w ten sposób możemy ustalić stan faktyczny. Żadna z osób nigdy nie dowie się o prowadzanych przez nas działaniach, oraz  nie będzie niczego podejrzewała.

Wykorzystamy  swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, aby ustalić wszystkie interesujące nas informacje. Jeżeli uznamy to za właściwe będziemy także monitorować działania osób pozostających w zainteresopwaniu biura.
Biuro detektywistyczne  posiada odpowiedni sprzęt operacyjny do tego typu operacji i jeżeli rzeczywiście któryś z pracowników będzie działał na szkodę organizacji politycznej lub przedsiębiorstwa, udowodnimy to z całą pewnością.

Gwarancja tajemnicy

Wszystkie informacje jakie przekażą nam nasi klienci, objęte  klauzulą tajemnicy zawodowej. Informacje uzyskane od klientów nie są ujawniane osobom postronnym.

W chwili zamknięcia sprawy materiały pozyskane i przekazane klientowi ulegają  zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.  Jedyne egzemplarze przekazywane są  klientowi.

Dokumenty pozostające  w dyspozycji biura detektywistycznego, to wyłącznie dokumenty niezbędne z uwagi na przepisy prawa, tj. umowy, udzielone pełnomocnictwa do występowania w imieniu strony przed instytucjami lub osobami trzecimi.

 

Dlatego wszyscy nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie.