Prywatni Detektywi pomogą państwu w  sprawach kryminalnych

  • Ustalimy sposób działania sprawców  przestępstw,
  • Ustalimy  motyw popełnionego przestępstwa.
  • Koordynujemy – działania Policji podczas prowadzonych czynności śledczych, oraz reprezentujemy naszego Zleceniodawcę – Pokrzywdzonego przed organami ścigania
  • Badamy wypadki samochodowe – rekonstrukcja i analiza wypadków komunikacyjnych, badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne, ustalenie kierowcy pojazdu, sprawcy wypadku i inne,
  • Badania biologiczne – ustalanie pokrewieństwa, ustalenie ojcostwa z mikrośladów (krew, włosy z cebulkami, ślina, szczoteczka do zębów, guma do żucia, golarka, wyskrobiny spod paznokci, nasienie,  itp.),  identyfikacja genetyczna DNA,  badanie mitochondrialnego DNA (kości, zęby, zdegradowany materiał biologiczny),  testy zdrady (porównanie materiałów genetycznych), testy biochemiczne (badania materiału pod kątem obecności spermy, krwi lub śliny).
  • Szukamy świadków zdarzeń przestępstw – Prywatni detektywi ustalą dane personalne, miejsce pobytu, oraz inne niezbędne informację.
  • Sprawdzamy wiarygodność świadków – występujących w procesach sądowych
  • Wykonujemy badania dokumentów – pochodzenie,  autentyczność, oględziny, wizje lokalne, eksperymenty, pobieranie materiału porównawczego itp.
  • Gromadzenie danych dla spraw karnych.