DETEKTYWISTYKA KRYMINALNA

Kryminalistyka – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami

Kryminalistyka posiada cztery podstawowe funkcje

 • rozpoznawcza – mająca zadanie wypracowanie metod i środków zbierania i analizowania informacji o działaniach kryminalistycznych,
 • wykrywcza – realizuje główny cel całej kryminalistyki – wykrycie sprawcy, jego narzędzi i sposobów dokonania przestępstwa poprzez zebranie, ocenę i analizę informacji, przy pomocy wiedzy metod technik opracowanych przez funkcję rozpoznawczą kryminalistyki
 • dowodowa – czy zebranie niepodważalnych materiałów dowodowych na potrzeby procesu sądowego
 • zapobiegawcza – ma za zadanie opracowanie zasad  profilaktyki kryminalistycznej.

Biuro Detektywistyczne Michał Halczyn pomoże państwu w  sprawach kryminalnych takich jak:

 • Ustalenie sposobu działania sprawców  przestępstw,
 • Ustalenie  motywu popełnienia przestępstwa, zbrodni,
 • Dokonujemy profilowania Kryminalnego – sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw, nasi specjaliści z dziedziny, psychologii, psychiatrii, kryminologii, kryminalistyki sporządzą profil psychologiczny sprawcy przestępcy,  który pozwoli na szybsze  jego  ujecie.
 • Detektyw Konsultant – Konsultujemy sprawy kryminalne miedzy innymi, zabójstwa, gwałty  samobójstwa, uprowadzenia, podpalenia i inne
 • Koordynujemy – działania Policji podczas prowadzonych czynności śledczych, oraz reprezentujemy naszego Zleceniodawcę – Pokrzywdzonego przed organami ścigania
 • Badamy wypadki samochodowe – rekonstrukcja i analiza wypadków komunikacyjnych, badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne, ustalenie kierowcy pojazdu, sprawcy wypadku i inne,
 • Badania biologiczne – ustalanie pokrewieństwa, ustalenie ojcostwa z mikrośladów (krew, włosy z cebulkami, ślina, szczoteczka do zębów, guma do żucia, golarka, wyskrobiny spod paznokci ,nasienie,   itp.),  identyfikacja genetyczna DNA,  badanie mitochondrialnego DNA (kości, zęby, zdegradowany materiał biologiczny),  testy zdrady (porównanie materiałów genetycznych), testy biochemiczne (badania materiału pod kątem obecności spermy, krwi lub śliny).
 • Szukamy świadków zdarzeń przestępstw – ustalamy ich dane personalne, ustalamy ich miejsce pobytu,
 • Sprawdzamy wiarygodność świadków – występujących w procesach sądowych
 • Wykonujemy badania dokumentów – pochodzenie,  autentyczność, oględziny, wizje lokalne, eksperymenty, pobieranie materiału porównawczego itp.
 • Gromadzenie danych dla spraw karnych.