OSOBY ZAGINIONE

Poszukiwanie Osób Zaginionych

Biuro Detektywistyczne Michał Halczyn specjalizuje  się w poszukiwaniu osób zaginionych, głównie dzieci i osób małoletnich i dorosłych, lub osób których miejsce pobytu nie jest znane z innych powodów.
W trakcie wykonywanych poszukiwań detektywi wykorzystują  informacje z różnych źródeł oraz korzystamy z zaawansowanych technik operacyjnych jak i współpracujemy z organami państwowymi na terenie kraju , jak i poza jego granicami.

POMAGAMY W POSZUKIWANIU OSÓB ZAGINIONYCH

Czym jest zaginięcie?

Przez zaginięcie rozumie się zdarzenie, uniemożliwiające ustalenie miejsca pobytu osoby oraz zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy.

Statystyki

Każdego roku policja odnotowuje około 17 tysięcy zaginięć obywateli polskich w kraju i za granicą.  Ludzie giną bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Giną z powodu chorób (fizycznych, psychicznych, innych), wypadków, codziennych problemów i kiedy padają ofiarą przestępstw.

Spośród wszystkich zgłoszeń policja odnotowuje rocznie około 320 zaginięć dzieci do 6 roku życia, około 800 zaginięć dzieci w wieku 7-13 lat i około 5 340 zaginięć dzieci w wieku 14-17 lat.

Przyczyny zaginięć.

Zaginięcia małych dzieci

Kilkuletnie dzieci najczęściej giną z powodu braku odpowiedniej opieki ze strony rodziców i opiekunów. Dziecko, które się zgubi nie potrafi samo odnaleźć drogi do domu. Jest zdane na dorosłe osoby, które spotka. Mogą pomóc w jego bezpiecznym powrocie do domu lub wykorzystać sytuację i wyrządzić krzywdę.

Czasem powodem zaginięcia jest przestępstwo: uprowadzenie, pedofilia, morderstwo.

Uprowadzenia rodzicielskie

W ostatnim czasie narastającym problemem, który obserwuje Biuro Detektywistyczne „IDA Group” są uprowadzenia dzieci przez jednego z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską. Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z nich bez woli i wiedzy drugiego lub pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełna władze rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu – zgodnie z prawem – zakresie. Zobacz także zakładkę: Uprowadzenia Rodzicielskie.

Zaginięcia nastolatków

Wielokrotnie przyczyną zaginięć starszych dzieci i młodzieży jest ucieczka. Dzieci uciekają z rozmaitych powodów i z różnych, nawet tzw. dobrych domów. Najczęściej młody człowiek ucieka wtedy, kiedy problemy, z którymi się zmaga przerastają go.
W ostatnich latach zaobserwowano, że wciąż obniża się  wiek młodych osób uciekających z domu. Do naszej Agencji Detektywistycznej zgłaszane są  coraz to młodsze dzieci i niestety również w tej grupie, zdarzają się przypadki samobójstw oraz przestępstw. Ucieczki z domu w tym wieku wiążą się często z kryzysem wieku dorastania.

Młodzi ludzie czują się odrzuceni, niezrozumiani.

Rodzice często zapracowani nie poświęcają im wystarczającej ilości czasu, dlatego nie są w stanie dostrzec sygnałów które poprzedzają ucieczkę.

Zaginięcia osób dorosłych

W przypadku osób dorosłych często zdarzają się wypadki, urazy powodujące zaniki pamięci. Znikają również ludzie zdrowi. Wielu z nich świadomie zrywa kontakty z bliskimi.

Nasi detektywi zauważyli, że coraz częściej giną osoby wyjeżdżające za granicę w poszukiwaniu lepszego życia-pracy.

Zdarza się, że te osoby są oszukiwane przez nieuczciwych pośredników, niekiedy padają ofiarą handlu ludźmi i są zmuszane do niewolniczej pracy. Kobiety trafiają do agencji towarzyskich. Wiele osób przetrzymywanych jest w obozach pracy.

Zaginięcia osób starszych

Najczęstszą przyczyną zaginięć osób starszych są choroby: wylew, zawał, padaczka, choroba Alzheimera, depresja, schizofrenia.
Zdarza się, że osobie starszej przytrafi się wypadek poza domem i trafia ona do szpitala, a rodzina nie wie gdzie jej szukać.
W wyniku urazu może też stracić pamięć i nie być w stanie powiedzieć kim jest. Starsze osoby często też po prostu nie pamiętają drogi powrotnej do domu.

Do  dyspozycji osób  którzy chcą zgłosić zaginięcie osoby, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne pozostaje numer tel. czynny 24h:
tel. kom. +48 532-504-366
tel. kom. +48 792-243-785
e-mail: ida@biurodetektywistyczne.net

Chcesz wiedzieć więcej zajrzyj na stronę  www.zaginieni.eu