PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

Przestępczość ubezpieczeniowa jest problemem całego sektora ubezpieczeniowego od zawsze. Firmy ubezpieczeniowe starają się przeciwdziałać zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej. Wyłudzenia ubezpieczeń mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe firmy ubezpieczeniowej.

Na mocy art. 298 Kodeksu Karnego, polskie prawo karne definiuje wyłudzenie ubezpieczeniowe jako czyn polegający na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. W Polsce czyn ten może zostać zaklasyfikowany jako zbrodnia lub występek i zgodnie z kodeksem karnym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Pomimo wysokiego ryzyka  wielu dobrze zapowiadających się klientów firm ubezpieczeniowych świadomie podejmuje ryzyko i usiłuje wyłudzać lub skutecznie wyłudza odszkodowania. Nasze Biuro Detektywistyczne I.D.A. M. Halczyn  jest w stanie  skutecznie weryfikować osoby które notorycznie są sprawcami kolizji drogowych. Biuro Detektywistyczne I.D.A. M. Halczyn jest wstanie skutecznie lokalizować obszary szczególnie podatne na okaleczenia czy aktywność grup przestępczych, mając na uwadze szeroką paletę produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku.

Najczęstsze formy wyłudzeń ubezpieczeniowych

Komunikacyjne często spotkać możemy upozorowane kolizje czy fikcyjne kradzieże aut.

Na mieniu np. upozorowanie włamania, fikcyjne pożary, czy wirtualnie powstające szkody w ubezpieczonych dobrach majątkowych.

Zdrowotnych/ życiowych często spotykane są próby uzyskania odszkodowania za fałszywe trwałe uszczerbki na zdrowiu jak i przypadki fikcyjnych zgonów.

Usługa kierowana jest głównie do firm ubezpieczeniowych.

Jeżeli twoja firma potrzebuje zweryfikować klienta podejrzewanego o próbę wyłudzenia odszkodowania nasze Biuro Detektywistyczne pomoże Ci w pozyskaniu rzetelnych informacji na temat stanu faktycznego.