SPRAWY GOSPODARCZE

Sprawy gospodarcze mają wiele obszarów, gdzie Klient może liczyć na nasze wsparcie. Prowadzenie działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach niesie za sobą wiele zagrożeń. Każda firma liczy wydatki i szuka nowych klientów. Czasami wszystko wygląda wzorcowo – pierwsze płatności otrzymywane na czas wzbudzają zaufanie. Kolejnym krokiem jest kredyt kupiecki. Radość z nowego kontrahenta, z kolejnego większego zamówienia. Potem czekanie na przelew, który nie przychodzi  – Utrata płynności finansowej, upadłość…

Na szczęście możesz się zabezpieczyć, jeżeli w porę sprawdzisz nowego kontrahenta.

Naszym Klientom między innymi pomożemy w :

– w pozyskiwaniu dowodów w sprawach związanych z oszustwami i innymi przestępstwami występującymi w obrocie gospodarczym,

– w weryfikacji wiarygodności partnerów biznesowych,

– w weryfikacji, czy nie są ujawniane wiadomości stanowiące tajemnicę handlową,

– w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

– w zbieraniu informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych