UPROWADZENIA RODZICIELSKIE

Czym jest Uprowadzenie Rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie jest wtedy gdy jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Wskazówki dla Rodziców

W pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z rodzicem, a jeżeli się to nie uda z dalszymi członkami rodziny lub znajomymi, którzy mogliby coś wiedzieć.

Jeżeli uprowadzenie rodzicielskie cechują okoliczności zaginięcia, tj. drugi rodzic/opiekun nagle i bez powiadomienia wywozi dziecko w nieznane wam miejsce, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji. Przyjęcie zgłoszenia przez policję nie jest uzależnione od upływu określonego czasu.

Oznacza to, że dyżurny danej jednostki policji lub wyznaczony przez niego policjant ma obowiązek natychmiast przyjąć zgłoszenie zaginięcia.

Do dyspozycji rodziców, którzy chcą zgłosić uprowadzenie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne pozostaje numer tel czynny 24h:
tel. kom. +48 532-504-366
tel. kom. +48 729-437-785
e-mail: info@biurodetektywistyczne.net
Biuro Detektywistyczne pomoże Ci odzyskać Twoje dziecko na terenie Polski , Europie,  jak i w Krajach Arabskich

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń!!!