Wywiadowcze , Gospodarcze, zajmujemy się badaniem bezpieczeństwa firm, oraz badaniami antypodsłuchowymi, Poszukujemy oraz przesłuchujemy świadków zdarzeń.